รูปปั้นครึ่งตัวของผู้นำคอมมิวนิสต์ฮังการี

โทรศัพท์นี้ไม่สามารถใช้เพื่อโทรออกในประเทศหรือระหว่างประเทศได้เพียง แต่ช่วยให้คุณสามารถเดินทางย้อนเวลาได้” กล่าวคือป้ายที่ติดอยู่ด้านใน
นอกเหนือจากนั้นเป็นนักแสดงหญิงชาวสโลเวเนียที่เคยอาศัยอยู่ในใจกลางเมือง Memento ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวฮังการี ÁkosEleőd ผู้ซึ่งได้รับรางวัลการแข่งขันในการออกแบบในปีพ. ศ. 2534

และอธิบายว่าเป็นสวนสาธารณะ “เกี่ยวกับเผด็จการ” มีประมาณ 42 รูปปั้นกระจายอยู่ทั่วสวนสาธารณะและแต่ละบอกเล่าเรื่องราวของตัวเอง บางอย่างเห็นได้ชัดเช่นเลนินทรงตัวอยู่บนฐานของรูปสลักซึ่งถูกจับได้ในระหว่างการพูด คนอื่นเป็นรูปปั้นครึ่งตัวของผู้นำคอมมิวนิสต์ฮังการีที่ไม่ค่อยรู้จักในระดับนานาชาติมากกว่าเจ้านายชาวรัสเซีย บางคนเป็นเชิงเปรียบเทียบเช่นคู่ขนาดใหญ่ที่ถือวัตถุคล้ายโลก