บิณฑ์เตรียมปิดบัญชีช่วยน้ำท่วม

นายบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ เปิดเผยผ่านเพจเฟซบุ๊กของตัวเองว่า ขณะนี้ยอดเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน จ.อุบลราชธานีและพื้นที่ใกล้เคียงอยู่ที่ประมาณ 408 ล้านบาท ทั้งนี้ยังมีเงินสดที่ได้รับบริจาคโดยตรงอีกประมาณ 1,748,441 บาท รวมระยะเวลา 8 วัน ที่ได้นำเงินลงพื้นที่ไปแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชน ตนเองเบิกมาแล้ว 46 ล้านบาท

ใช้จริง 41 ล้านบาท อยู่ระหว่างเตรียมนำไปใช้อีก 7 ล้านบาท ช่วยผู้ประสบอุทกภัยแล้ว 7,893 ครัวเรือน จำนวนนี้มีผู้ป่วยติดเตียง / ผู้ทุพพลภาพ 293 ราย ที่มีการเยียวยานอกเหนือจากที่มอบให้ครัวเรือนละ 5,000 บาท คงเหลือที่ต้องช่วยอีก กว่า 10,000 ครัวเรือน เบื้องต้น ยืนยันว่าทุกครัวเรือนจะได้รับความช่วยเหลืออย่างเท่าเทียม เป็นธรรมและโปร่งใสที่สุด โดยไม่มีตกหล่น