“ธ.ไทยเครดิตฯ” เพิ่มความรู้ “พ่อค้า-แม่ค้า”สู้ธุรกิจ

ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จัดอบรม “พ่อค้า-แม่ค้า” ให้ความรู้ทางการเงิน สอนใช้เทคโนโลยีในการทำมาหากิน รองรับโลกการเงินที่เปลี่ยนแปลง

นายรอย ออกุสตินัส กุนารา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย เปิดเผยว่า ธนาคารได้จัดฝึกอบรมโครงการพ่อค้าแม่ค้าพากเพียร เพื่อให้ลูกค้ามีความรู้พื้นฐานด้านการเงินการบัญชี การรักษาวินัยทางการเงิน เพื่อให้สามารถเข้าถึงสินเชื่อของสถาบันการเงินได้ และยังเพิ่มการสอนให้พ่อค้าแม่ค้ารู้จักใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น โมบายแบงก์กิ้งในการประกอบอาชีพ หารายได้ และให้พ่อค้าแม่ค้ามีความสามารถในการแข่งขัน สามารถขยายธุรกิจให้เติบโต และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สำหรับสินเชื่อนาโนเครดิตฯ วงเงินสูงสุด 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 36% ต่อปี แบบลดต้นลดดอก และสินเชื่อไมโครเครดิตฯ วงเงินสูงสุด 200,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 28% ต่อปี แบบลดต้นลดดอก โดยลูกค้าเป้าหมายเป็นผู้ค้ารายย่อยที่มีร้านค้าหรือแผงค้าเป็นหลักแหล่งชัดเจน ปัจจุบันสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตฯ มีลูกค้าในพอร์ตทั้งสิ้น 76,070 ราย มีสาขาให้บริการ 153 สาขา และสำนักงานนาโนเครดิต 57 แห่ง โดยธนาคารมีแผนขยายสาขาให้บริการสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตฯ เป็น 194 สาขา และสำนักงานนาโนเครดิตเป็น 103 แห่ง ในปี 62

“ธนาคารต้องการให้ลูกค้าได้พัฒนาศักยภาพของตัวเอง ในการแข่งขันให้เข้ากับโลกการเงินในอนาคตที่จะเข้าสู่ยุคสังคมไร้เงินสด ดังนั้นนอกจากให้ความรู้พื้นฐานด้านการเงินการบัญชีแล้ว ธนาคารจึงเพิ่มเนื้อหาด้านการทำธุรกรรมการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ นำมาพูดคุยด้วยภาษาและสื่อการสอนที่เข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้ค้ารายย่อยเข้าใจและเตรียมพร้อมที่จะปรับตัวให้เข้ากับโลกการเงินที่กำลังจะเปลี่ยนไป ซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้ ผู้ค้ารายย่อยจะต้องหันมาใช้เทคโนโลยีเหล่านี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้”