ธุรกิจข้าวถุงชี้เทรนด์สุขภาพมาแรง คนหันบริโภคข้าวหอมมะลิมากขึ้น

ผู้ประกอบการข้าวถุงตราฉัตรชี้กระแสคนรักสุขภาพที่มากขึ้น ส่งผลต่อการบริโภคข้าวหอมมะลิเพิ่มขึ้น ช่วยกระตุ้นยอดขายข้าวหอมมะลิและส่งผลดีต่อเกษตรกรในทางอ้อม

นายสุเมธ เหล่าโมราพร ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า จากเทรนด์ของผู้บริโภคทั่วโลก ต่างเริ่มหันมาให้ความสนใจเรื่องสุขภาพ นิยมรับประทานข้าวหอมมะลิใหม่กันมากขึ้น ถือเป็นการช่วยสนับสนุนการยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของเกษตรกรชาวนาไทยให้ดีขึ้น โดยข้าวตราฉัตร ใช้ผลผลิตจากเกษตรกรสมาชิกในโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวหอมมะลิ ด้วยระบบการผลิตข้าว (GAP PLUS) ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกขั้นตอนการผลิต รองรับปริมาณการบริโภคทั้งตลาดในประเทศ และต่างประเทศ ให้กับผู้บริโภคอีกด้วย

ทั้งนี้ ข้าวตราฉัตร ได้จัดทำภาพยนตร์สั้น ชุด “รักนี้ นิรันดร” ภายใต้แนวคิด “Rice is Love” ให้ “ข้าว เป็นสัญลักษณ์ของความรัก” เพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพและเสริมสร้างความเข็มแข็งให้สถาบันครอบครัว เชิญชวนทุกคนมาอุ่นหัวใจตัวเอง และหัวใจคนที่คุณรัก ให้อบอุ่นขึ้นอีกครั้ง ใส่ใจ ดูแลความรักกันและกัน ทำให้รักกลับมาสดใหม่เสมอ การดูแลความรัก ก็เหมือนกับการดูแลข้าว ถ้าดูแล รักษาถูกวิธี ความรักก็จะสดใหม่เสมอ เสมือน ข้าวหอมมะลิใหม่ไม่ว่าเวลาผ่านไปนานแค่ไหน ก็ยังสดใหม่เสมอ ด้วยระบบเทคโนโลยีจัดเก็บข้าวด้วย