ค่าใช้จ่ายสำหรับระบบการดูแลสุขภาพ

ผู้ป่วยเหล่านี้การผ่าตัดน่าจะเป็นความเสี่ยงที่ไม่จำเป็นเช่นเดียวกับค่าใช้จ่ายสำหรับระบบการดูแลสุขภาพ การรักษาใหม่ควรได้รับการพัฒนาสำหรับผู้ป่วยเหล่านี้ ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาเพื่อระบุตำแหน่งที่อยู่ในหัวใจเพื่อกำหนดเป้าหมายโดยใช้เทคนิคการผ่าตัดในปัจจุบัน สิ่งนี้สามารถเพิ่มอัตราความสำเร็จของเทคนิคปัจจุบันและลดเวลาที่ผู้ป่วยแต่ละรายต้องได้รับการผ่าตัด

ผู้ป่วยจำนวนมากถึงได้รับการผ่าตัดไม่สำเร็จและเชื่อมโยงความล้มเหลวนี้กับปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างเช่นโรคอ้วนเราหวังว่าด้วยการพัฒนาต่อไป แบบจำลองนี้สามารถช่วยเรากำหนดว่าการผ่าตัดผู้ป่วยรายใดเป็นความเสี่ยงที่ไม่จำเป็นและจะได้รับประโยชน์จากการผ่าตัดหากมีการกำหนดเป้าหมายที่เหมาะสมของหัวใจ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ซับซ้อนอาจมีต้นกำเนิดที่ค่อนข้างเรียบง่ายได้จริง ๆ การทำงานร่วมกันอย่างยาวนานระหว่างนักฟิสิกส์และผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจที่อิมพีเรียล การเชื่อมโยงสาขาและตอนนี้เรากำลังเก็บเกี่ยวผลของความพยายามนั้น